Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Sale wykładowe i laboratoria


 

   Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna dysponuje niezbędną ilością laboratoriów, pracowni oraz sal wykładowych, które w pełni zabezpieczają potrzeby wynikające z programu studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.
   Pracownie wyposażone w niezbędny sprzęt specjalistyczny i aparaturę naukowo-badawczą, dostosowaną do współczesnych osiągnięć naukowych, umożliwiającą prowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz prac dyplomowych na wysokim poziomie, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i urządzeń. W skład bazy laboratoryjnej wchodzą;

 • Pracownie komputerowe
  • Pracownia grafiki komputerowej i multimediów,
  • Pracownia podstaw programowania/Sieci komputerowe,
  • Pracownia technologii informacyjnych (ogólnouczelniana),
  • Pracownia technologii przemysłowych,
 • Pracownie automatyki, sterowania i miernictwa
  • Pracownia automatyki i optoelektroniki,
  • Pracownia miernictwa,
  • Pracownia elektrotechniki, maszyn i napędu elektrycznego.
 • Laboratoria elektroniki i techniki cyfrowej
  • Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej,
  • Laboratorium układów elektronicznych.
 • Pracownie kształcenia ogólnego
  • Laboratorium Fizyki,
  • Laboratorium Badania Materiałów,
  • Laboratorium Chemii.

   Każde laboratorium posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe i programowe. Najbardziej rozbudowanymi są; laboratoria i pracownie komputerowe, które umożliwiają realizację zajęć dydaktycznych z zakresu różnorodnych technik programowania i obsługi sprzętu komputerowego.

   Na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi. Planuje się w najbliższej przyszłości pozyskać dodatkowe środki finansowe na modernizację istniejących laboratoriów, wymienionych wyżej oraz utworzenie całkowicie nowego laboratorium z automatyki i optoelektroniki.
   Ważne - studiując na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna nie musisz tracić czasu na przejazdy środkami lokomocji zatłoczonymi ulicami dużych miast. Wszystkie zajęcia laboratoryjne prowadzone są w jednym budynku.