Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Sale wykładowe i laboratoria


 

   Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna dysponuje wystarczającą ilością pracowni oraz sal wykładowych, których pojemność i wyposażenie w pełni zabezpieczają przeprowadzenie zajęć na wysokim poziomie. W skład bazy laboratoryjnej wchodzą;

 • Pracownie komputerowe
  • Pracownia grafiki komputerowej i multimediów,
  • Pracownia podstaw programowania/Sieci komputerowe,
  • Pracownia technologii informacyjnych (ogólnouczelniana),
 • Pracownia technologii przemysłowych
  • Laboratorium światłowodowych sieci przemysłowych,
  • Pracownia miernictwa i metrologii warsztatowej,
  • Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • Laboratorium automatyzacji procesów produkcyjnych.
 • Pracownia elektroniki i techniki cyfrowej
  • Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej,
  • Laboratorium układów elektronicznych.
 • Pracownie kształcenia ogólnego
  • Laboratorium Fizyki,
  • Laboratorium Badania Materiałów,
  • Laboratorium Chemii.

   Pracownie kierunku Edukacja techniczno-informatyczna nieustannie podlegają unowocześniu i modernizacji. Planuje się również oraz w najbliższej perspektywnie planuje sie uruchomić nowe pracownie w których znajdą swoje miejsce komputerowe systemy sterowania produkcją i zarządzania przesiębiorstwem.
   Ważne - studiując na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna nie musisz tracić czasu na przejazdy środkami lokomocji zatłoczonymi ulicami dużych miast. Wszystkie zajęcia laboratoryjne prowadzone są w jednym budynku.