Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Studia inżynierskie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

   Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze istnieje kierunek Edukacja techniczno-informatyczna, na którym możesz rozpocząć studia na kierunku inżynierskim i po ich zakończeniu uzyskać kompetencje inżynierskie w zakresie obsługi systemów informatyczno-technicznych.

home image

   Są to studia o profilu praktycznym, które trwają 7 semestrów i przygotowują studentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach w których mają zastosowanie różnego rodzaju systemy informatyczno-techniczne wspomagające projektowanie i produkcję.
   W trakcie studiów student zdobędzie również wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, pozna działanie współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz podejścia stosowane w inżynierii oprogramowania, biorąc aktywny udział w realizacji projektów informatycznych.
   Dużą rolę w procesie kształcenia przykłada się do zajęć praktycznych, które stanowią ponad połowę zajęć programowych, gdzie istotnym elementem są praktyki zawodowe, realizowane w wymiarze sześciu miesięcy w ciągu całego okresu studiów.
   Program studiów, jak i również układane plany zajęć umożliwiają studentom realizację kształcenia przemiennego, w ramach których zajęcia dydaktyczne na uczelni, student może połączyć z pracą w firmach partnerskich, z którymi kierunek Edukacja techniczno-informatyczna ma podpisane porozumienia.
   Każdy student kończy studia napisaniem pracy inżynierskiej, a po ukończeniu studiów ma uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach.
   W trakcie studiów student jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania w nowoczesnych językach programowania,
 • projektowania i obsługi systemów baz danych,
 • konfigurowania usług sieciowych i obsługi sieci komputerowych,
 • posługiwania się współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • sprawnego posługiwania się dostępnymi źródłami informacji i korzystania z dokumentacji technicznej produktów IT,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • komputerowych systemów pomiarowych,
 • komputerowych systemów zabezpieczenia produkcji i zaopatrzenia,
 • komputerowych systemów wspomagania projektowania,
 • zarządzania projektami IT,
 • podstaw automatyki,

Rekrutacja na studia już od 27 maja 2019 r. Początek zajęć 01 paźdźiernik 2019 r.
Więcej szczegółów o rekrutacji w Uchwale Nr 21/2018 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2019/2020 »»»