Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Program studiów


 

   Zakładane dla programu studiów cele osiągane są poprzez właściwy dobór przedmiotów, podczas których studenci biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, projektach, seminariach i praktykach zawodowych, ze zdecydowaną przewagą zajęć praktycznych.
   W programie studiów, na realizację programu uczenia się przewidziano 3445 godzin, a w tym;

  • 2175 godzin z bezpośrednim udziałem kadry dydaktycznej kierunku ETI,
  • 960 godzin przeznaczono na praktyki zawodowe,
  • 280 godzin na napisanie przez studenta pracy inżynierskiej.

W ramach 2175 godzin z bezpośrednim udziałem kadry dydaktycznej uczelni przewidziano;

  • wykłady - 885 godzin, ćwiczenia – 345, laboratoria – 780, projekty i praktyki zawodowe – 1065, seminaria – 90
  • ćwiczenia – 345 godzin,
  • laboratoria – 780 godzin,
  • projekty i praktyki zawodowe – 1065 godzin.
  • seminaria – 90 godzin.

   Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.
Więcej szczegółów o przedmiotach, liczbie godzin, punktach ECTS w programie studiów - Więcej tutaj »»»