Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 32

Opis kierunku


   Celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej, jako inżynier systemów informatyczno-technicznych w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne z zakresu projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.

home image

   Realizację powyższego celu zabezpiecza opracowany program studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, który przewiduje duży stopnień indywidualizacji i elastyczności względem współczesnego rynku pracy, a student poprzez praktyki zawodowe, realizowane w okresie studiów, ma możliwość uzyskania wymaganego doświadczenia zawodowego przed podjęciem stałej pracy.
   Przewiduje się stopniowe przechodzenie studentów po pierwszym roku studiów, kształconych w salach i laboratoriach uczelni do firm, gdzie studenci będą odbywali praktykę zawodową. home image Jest to około 2-letni "okres początkowy" w karierze zawodowej studenta, prowadzący do stabilizacji zatrudnienia absolwenta kierunku, już, jako inżyniera, który zna i potrafi zabezpieczyć funkcjonowanie systemów informatyczno-technicznych przedsiębiorstw i instytucji w których podejmie pracę. Przyjmuje się założenie, że celem praktyk zawodowych będzie kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz poszerzenie znajomości języków obcych.


Możliwości dalszego rozwoju absolwenta

   Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym.
home image    Rozszerzony 6-miesięczny program praktyk, oparty o szeroki zakres współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, to kolejne atuty kształcenia na kierunku, a jednym z elementów współpracy z przedsiębiorstwami jest możliwość podjęcia pracy zgodnie z podpisaną umową oraz możliwość napisania pracy inżynierskiej przy wsparciu specjalistycznym i logistycznym przedsiębiorstwa.